РЎС, СЂСѓРєС, СѓСЂР ° РЂРμРμСЂРμРμРμРё РёРμР ° С, С <. Cades-A - РїРѕРґРїРёСЃСЊ, РїСЂРѕРґР »РμРІР ° Р ° СЏ жиР· РЅСЊ. 1 С ‡ Р ° СЃС, СЊ

  1. РР »РμРєС, СЂРѕРЅРЅР ° СЏ РїРѕРґРїРёСЃСЊ: РїСЂРѕСЃС, Р ° Рђ РёСЃРёР» РμРЅРЅР ° СЏ
  2. Р "РμР№СЃС, РІРёС, РμР» СЊРЅРѕСЃС, СЊ РїРѕРґРїРёСЃРё
  3. РЎРμСЂС, РёС "РёРєР ° С, С <
  4. РЎР »СѓР¶Р ± Р ° С € С, Р ° РјРїРѕРІ РІСЂРμРјРμРЅРё
  5. РђРґРѕСЂС, Р ° С, РѕС ‡ РЅРѕ Р ° С ° С, Р ° РјРїР °?

РђР »РμРєСЃР ° РЅРґСЂ Р • РІС, СѓСЂ РμРЅРєРѕ, СЃРёСЃС, РμРјРЅС <Р№ Р ° Р ° Р ° Р» РёС, РёРє Synerdocs

RЎRdzS ... SЂR RDZSDZHRμS, SGJSDZH ° R »RE SЋSЂRёRґRёS ‡ ° RμSGJRєR SJ R · RDZR ° C ‡ RёRjRdzSGJS, SNJ RґRdzRєSgjRjRμRDZS, RdzRІ RїRdzSGJR» Rμ S, RdzRіRdz, RED ° re ° RёSGJS, RμRєR RμS, SGJSЂRdzRє RґRμR№SGJS, RІRёSDZH SGJRμSЂS , РёС "РёРєР ° С, РѕРІ РїРѕСЃР» РμРґРЅРёС ... С € С, Р ° РјРїРѕРІ РІСЂРμРјРμРЅРё? Р§С, РѕР ± С <РѕС, РІРμС, РёС, СЊРЅР ° СЂРѕСЂРμР ° РμСЂР ° РμСЂР ° РμСЂР ° РμСЂР ° РμСЂРμСЂРμРμСЂРμСЂРμРμРμРμС , СЂРѕРЅРЅРѕР№ РіРѕРґРїРёСЃРё Рё РІ РμРμ С "РѕСЂРјР ° С, Р ° С .... RўR ° ° RE RE RED RґR »SJ RґRdzR» ‡ RіRdzSGJSЂRdzS RDZRdzRіRdz ° C ... SЂR RDZRμRDZRёSDZH RґRdzRєSgjRjRμRDZS, RdzRІ RїRdzRґS ... RdzRґRёS, S „RdzSЂRjR ° C, Cades-A, PS RDZRμRj re RїRdzR№RґRμS, SЂRμS ‡ CH.

РєРѕРґРЅРёРјР ° РμРјР ° СЏ С, РμРјР ° РЅРμ РїСЂРѕСЃС, Р ° Рё С, СЂРμСѓРμС, РґРμС, Р ° Р ° СЂР ° РμСЂР ° СЂР ° РѕС, РєРё, РіРѕС,С, РѕРμСѓ РμСЂРμРґР »Р ° Р ° Р ° СЖ СЂР ° Р · РѕР ± СЂР ° С, СЊРμРμ РІ РґРІР ° РїРѕРґС ... РЇРґР °. °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° " СЂРμμСЂС, РёС "РёРєР ° С, Р ° С ..., РєСЂРёС, РμСЂРёСЏС ... РґРμР№СЃС, РІРёС, РμРєРѕСЃС, Рё, СЃР» РμРμ РμСЂРμРμРμРЅРё. Р'Рѕ РІС, РѕСЂРѕР№, Р ± РѕР »РμРμ С, РμС ... РЅРёС ‡ РμСЃРєРѕР№, СЏ РїРѕРґСЂРѕР ± РЅРѕ РѕСЃС, Р ° РЅРѕРІР» СЂСЃСЊР ° С "РѕСЂР ° С, Р ° С ... СЃР» РμРєС, СЂРѕРЅРЅС <S ... RїRdzRґRїRёSGJRμR№, SЂR ° SGJSGJRєR R¶Sgj RdzR ° ± R ° S SЂS ... RёRІRDZRdzRj € S, R ° RjRїRμ RІSЂRμRjRμRDZRё re RёRDZS, RμSЂRμSGJSgjSЋS ‰ RμRj RDZR ° SG Cades-A, RёSGJRїRdzR »SNJR · SgjRμRjRdzRj RґR» RґRdzR SJ »RіRdzRІSЂRμRjRμRDZRDZRdzRіRdz ° C ... SЂR RDZRμRDZRёSDZH SЋSЂRёRґRёS ‡ RμSGJRєRё R · RDZR ° C ‡ RёRjS <w ... RґRdzRєSgjRjRμRDZS, RdzRІ.

РР »РμРєС, СЂРѕРЅРЅР ° СЏ РїРѕРґРїРёСЃСЊ: РїСЂРѕСЃС, Р ° Рђ РёСЃРёР» РμРЅРЅР ° СЏ

RћР ± СЂР ° С, РёРїСЃСЏ Рє РЎРμРґРμСЂРμРμРμРμРμР »РμР» РμР »РμР» РμР » (РґР ° Р »РμРμ-63-Р¤Р-). РСЃС ... РѕРґСЏ РёР · РЅРμРіРѕ, РРџ - СіС, Рѕ СЃСѓС ‰ РЅРѕСЃС, СЊ, РєРѕС, РѕСЂР °:

В-Д СЏРІР »СЏРμС, РЃРЅС" РѕСЂРјР ° С † РёРμР№;

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

В-Р РССР, РСРСРРРРРР »РёС, СЊ РїРѕРґРёРёСЃР ° РЅС, Р °.

РЎСЂРёР · РЅР ° РёР ° РёС "РёС † РёСЂРμРІР ° РμРєС, СЂРѕРЅРЅРѕР№ РіРѕРґРїРёСЃРё (РґР ° Р» РμРμ - РіРąРџ):

В-Д СЏРІР »СЏРμС, РЃРЅС" РѕСЂРјР ° С † РёРμР№;

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

în J. RїSЂRμRґRdzSGJS, R- ° RІR »SDZHRμS, RІRdzR · RjRdzR¶RDZRdzSGJS, SNJ RdzRїSЂRμRґRμR» RёS, SNJ RїRdzRґRїRёSGJR ° RDZS, R °;

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° ‡ РμСЃРєРѕРіРѕ РїСЂРμРѕР ± СЂР ° Р · РѕРІР ° РЅРёСЏ РёРЅС "РѕСЂРјР ° С † РёРё;

în J. RїRdzR-RІRdzR · »SDZHRμS, SgjSGJS, R RDZRdzRІRёS, SNJ ° C“ Res R °, RІRDZRμSGJRμRDZRёSDZH RED · PI RjRμRDZRμRDZRёR№ RїRdzRґRїRёSGJS <RІR ° RμRjS <Rμ RґR ° RDZRDZS <Rμ;

în J-RED »‡ SЋS RїSЂRdzRІRμSЂRєRё CRR (RdzS, RєSЂS <S, S <R№) SgjRєR ° R · R ° PS PI RєRІR ° R“ RES "RES † RёSЂRdzRІR ° RDZRDZRdzRj SGJRμSЂS, RёS" RёRєR ° S, Rμ;

à ¢ â,¬Å¡ÃƒÂ ¢ à ¢ â € šÂ¬Ã, ¢ à¢ à ¢ â € šÂ¬Ã, ¢ à¢ à ¢ â € šÂ¬Ã, ¢ à¢ à¢ à ¢ â € šÂ¬ Ã, ¢ à¢ à¢ à¢ à ¢ â,¬Å¡ Ã, ¢ à¢ à ¢ â,¬?

Р'СЃС 'РІС <СЃРїРμСЂРμС ‡ РёСЃР »РμРЅРЅРѕРμ РЅР ° РєР» Р ° РґС <РІР ° РμС, РґРѕРіРѕР »РЅРёС, РμР» СЂРЅС <Рμ РѕРіСЂР ° РЅРёС ‡ РμРЅРёСЏ, РІ С, РѕРј С ‡ РёСЃР »Рμ Рё Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р'РєСЂРѕС † РμСЃСЃРμ СЂР ° Р ± РѕС, С <РЃСѓРμ РμРєС, СЂРѕРЅРЅРѕР№ РїРѕРґРїРёСЃСμС РґРѕР Р¶Р ° СЂР ° СЂР ° Р ° С С Р ° Р ° Р ° Р ° РєСЂС <С, С <Р№ РєР ° РЂСЂР ° РёР ° РёС † РёР ° РЅРЅС ° Р ° РєР ° Р ° РєР ° СЂРμР ° РЅРёСЏ РёСЂРѕРІРμСЂРєРё РРџ.

RJRґRdzSGJS, RdzRІRμSЂSDZHSЋS ‰ † RμRDZS, SЂS RёRμ C <(RґR ° R »RμRμ - RJR |), R ° ° RєRєSЂRμRґRёS, RdzRІR RDZRDZS <Rμ RnjRёRDZRєRdzRjSGJRІSDZHR · SNJSЋ R RdzSGJSGJRёRё, RїRdz R · R ° ° RїSЂRdzSGJR RJ RїRdzR» SNJR · RdzRІR ° С, РμР »РμР№ РІС <РїСѓСЃРєР ° СЖС, РґР» СЏ РЅРёС ... СЃРμСЂС, РёС "РёРєР ° С, С <. RўSЂRμR RdzRІR ± ° C RDZRёSDZH Re „RdzSЂRjRμ RїRdzSGJR» RμRґRDZRёS ... SGJSЂRμRґSGJS, RІR ° RJ RJR | SGJSЂRμRґSGJS re, RІR ° RJ SCF »RμRєS, SЂRdzRDZRDZRdzR№ RїRdzRґRїRёSGJRё SgjSGJS, R ° RDZR RІR °» ° RёRІR RμS, R¤RЎR ' Р РѕСЃСЃРёРё ( РЎСЂРёРєР ° Р · ФСР'Р Р¤ РѕС, 27 РґРμРєР ° Р ± Є 2011 Рі. c "- 795" RћR SgjS, RІRμSЂR¶RґRμRDZRёRё RўSЂRμR ± ± ° RdzRІR RDZRёR№ re C "RdzSЂRjRμ RєRІR ° R" RES "RES † RёSЂRdzRІR ° RDZRDZRdzRіRdz SGJRμSЂS, RёS" RёRєR ° ° S, R RED »SЋS ‡ R ° RїSЂRdzRІRμSЂRєRё СЂР »РμРєС, СЂРѕРЅРЅРѕР№ РїРѕРґРїРёСЃРё »; РЎСЂРёРєР ° Р · ФСР'Р Р¤ РѕС, 27 РґРμРєР ° Р ± Є 2011 Рі. c "- 796" RћR ± SgjS, RІRμSЂR¶RґRμRDZRёRё RўSЂRμR RdzRІR ± ° ° RDZRёR№ re SGJSЂRμRґSGJS, RІR RJ SCF »RμRєS, SЂRdzRDZRDZRdzR№ RїRdzRґRїRёSGJRё re RўSЂRμR RdzRІR ± ° ° RDZRёR№ re SGJSЂRμRґSGJS, RІR RJ SgjRґRdzSGJS, RdzRІRμSЂSDZHSЋS RμRіRdz ‰ S † РмРЅС, СЂР ° »). РЎСЂРёРјРμСЂРѕРј СЃРμСЂС, РёС, РёС † РёСЂРѕРІР ° РЅРЅС <С ... РІРЎР 'СЃСЂРμРґСЃС, РІР ° СРР »СѓР¶РёС, СЃСЂРμРґСЃС, РІРѕ РєСЂРёРїС, РѕРіСЂР ° С" РёС ‡ РμСЃРєРѕР№ Р · Р ° С ‰ РёС, С < «RljSĐRëRíS, RẑRđSĐRẑ CSP».

Р "РμР№СЃС, РІРёС, РμР» СЊРЅРѕСЃС, СЊ РїРѕРґРїРёСЃРё

Р 'СЃРѕРѕС, РІРμС, СЃС, РІРёРё СЃ 63-Р¤Р- (РЎС, Р ° С, ЄСЏ 11) RґRdzRєSgjRjRμRDZS, SG RJRljRRdzh RdzR ± R »R ° RґR ° RμS, SЋSЂRёRґRёS RμSGJRєRdzR№ SGJRёR ‡» RdzR№, RμSGJR „Re:

РмР »РμС» РμР »РμР» РμР »РμР» РμР »РёР» РμР »РμР» РμРЅР ° ± Рѕ РІ РІРѕРјРμРЅС, РїСЂРѕРІРμСЂРєРё РїРѕРґРїРёСЃРё;

J. SGJRμSЂS, RёS-in "RёRєR ° C SGJRdzRdzS, RІRμS, SGJS, RІSgjRμS, CGC" RdzSЂRjRёSЂRdzRІR ° RDZRDZRdzR№ RїRdzRґRїRёSGJRё;

B J. PI RїRdzRґRїRёSGJR ° RDZRDZS <R№ RґRdzRєSgjRjRμRDZS, RDZRμ RІRDZRdzSGJRёR »RE RED · RjRμRDZRμRDZRёSDZH.

RЎ S, RμS ... RDZRёS RμSGJRєRdzR№ S, RdzS ‡ ‡ RєRё R · SЂRμRDZRёSDZH, SG RїRdzRjRdzS ‰ SNJSЋ RdzS, RєSЂS <S, RdzRіRdz RED »SЋS ‡ R ° R · RїSЂRdzRІRμSЂSDZHRμS, SGJSDZH SGJRdzRdzS, RІRμS, SGJS, RІRёRμ RDZR ° C ‡ RμRDZRёSDZH CRR RїRdzRґRїRёSGJR ° RDZRDZS <RJ RґR ° RDZRDZS <RJ (SGJRdzRdzS, RІRμS, SGJS, RІRёRμ RїSЂRμRґRdzSGJS, R ° RІR »RμRDZRDZRdzRіRdz RdzS, RєSЂS <S, RdzRіRdz RED» SЋS ‡ R ° R · R ° RєSЂS <S, RdzRjSgj , SG RїRdzRjRdzS ‰ SNJSЋ RєRdzS, RdzSЂRdzRіRdz RїSЂRdzRёR · RІRdzRґRёR »RёSGJSNJ« RєSЂRёRїS, RdzRіSЂR ° C "Res ‡ RμSGJRєRёRμ RїSЂRμRdzR SЂR ° ± R · RdzRІR ° RDZRёSDZH"). RўR RєR¶Rμ SgjSGJS, R ° ° ° RDZR RІR »RёRІR ° RμS, SGJSDZH RґRμR№SGJS, RІRёS, RμR» SNJRDZRdzSGJS, SNJ SGJRμSЂS, RёS „RёRєR S, R ° ° R» RED ± PS RDZR ° RґRμRDZSNJ RїSЂRdzRІRμSЂRєRё, R »РёР ± Рѕ РЅР ° РјРѕРјРμРЅС, РіРѕРґРїРёРґРЅ РЅРёСЏ РґРѕРєСѓРјРμРЅС, Р °. R • SGJR »Re SGJSЂRdzRє RґRμR№SGJS, RІRёSDZH RєRІR ° R“ RES "RES † RёSЂRdzRІR ° RDZRDZRdzRіRdz SGJRμSЂS, RёS" RёRєR ° ° S, R RёSGJS, RμRє, RїRdzSDZHRІR »SDZHRμS, SGJSDZH RDZRμRdzR ± S ... RdzRґRёRjRdzSGJS, SNJ RґRdzSGJS, РѕРІРμСЂРЅРѕ СѓСЃС, Р ° РЅРѕРІРёС, СЊРІСЂРμРјСЏ РїРѕРґРїРёРЏРЅРёСЏ.

РЎРμСЂС, РёС "РёРєР ° С, С <

RnjS <SgjR¶Rμ RІS <SDZHSGJRDZRёR »Re, S ‡ S, RDZ RєRІR ° R“ RES "RES † RёSЂRdzRІR ° RDZRDZS <Rμ SGJRμSЂS, RёS" RёRєR ° S, S <RІS <RґR ° SЋS, SgjRґRdzSGJS, RdzRІRμSЂSDZHSЋS ‰ RёRμ S † RμRDZS, SЂS <P ° ° RєRєSЂRμRґRёS, RdzRІR RDZRDZS <Rμ RіRdzR »RdzRІRDZS <RJ RJR | (RnjRёRDZRєRdzRjSGJRІSDZHR · CH R RdzSGJSGJRёRё). Ñ ​​Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ "ÑƒÑ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ" SNJS † R ° R · R ° RєSЂS <S, RdzRіRdz RED »SЋS ‡ R °, RdzS, RєSЂS <S, S <R№ RED» SЋS ‡ (SGJRdzR · RґR ° RμS, SGJSDZH PI RїR SЂSgj re ° R · R ° RєSЂS <S, RdzRjSgj) SGJSЂRdzRє RґRμR№SGJS, RІRёSDZH SGJRμSЂS, RёS „RёRєR S, R ° °, SgjRDZRёRєR ° R» SNJRDZS <R№ RDZRdzRjRμSЂ, RdzRіSЂR ° RDZRёS ‡ RμRDZRёSDZH RїRdz RμRіRdz RёSGJRїRdzR »SNJR · RdzRІR ° RDZRёSЋ re RґSЂ. RS, Sgj RёRDZS „RdzSЂRjR ° C † RёSЋ RїRdzRґRїRёSGJS <RІR ° RμS, SgjRґRdzSGJS, RdzRІRμSЂSDZHSЋS ‰ RёR№ S † RμRDZS, SЂ, RєRdzS, RdzSЂRdzRjSgj PI SGJRІRdzSЋ RdzS ‡ RμSЂRμRґSNJ S, RdzR¶Rμ R ± S <R» RІS <RґR ° РЅ РєРІР ° Р "РёС" РёС † РёСЂРѕРІР ° РЅРЅС <Р№ СЃРμСЂС, РёС "РёРєР ° С ,, РіРѕРґРїРёР ° РЅРЅС <Р№ РґСЂСѓРіРёРј РІС <С € РμСЃС, РѕСЏС ‰ РёРј РЈР |. РўР ° РєРёРј РѕР ± СЂР ° Р · РѕРј, С "РѕСЂРјРёСЂСѓРμС, СЂСЂР ° РμРїРѕС ‡ РєР ° СЃРμСЂС, РёС" РёРєР ° С, РѕРІ, РїСЂРёРІРѕРґСЏС ‰ Р ° РЏ РєРіР »РѕРІРЅРѕРјСѓ РЈР. RћRDZ R ° RїSЂRёRdzSЂRё SDZHRІR »SDZHRμS, SGJSDZH RґRdzRІRμSЂRμRDZRDZRdzR№ SGJS, RdzSЂRdzRDZRdzR№ RґR» RІSGJRμS SJ ... RdzSGJS, R ° R »SNJRDZS <w ... SGS ‡ R ° SGJS, RDZRёRєRdzRІ RїSЂRdzS † RμSGJSGJR °.

R „SЂSDZHRґRμ SGJR» SGS ‡ R ° RμRІ SgjRґRdzSGJS, RdzRІRμSЂSDZHSЋS ‰ RёR№ S † RμRDZS, SЂ RjRdzR¶RμS, RdzS, RdzR · RІR ° S, SNJ RІS <RїSgjS ‰ RμRDZRDZS <R№ SЂR ° RDZRμRμ SGJRμSЂS, RёS“RёRєR ° С, РґРѕ Р · Р ° РІРμСЂСЂ РμРЅРёСЏ РμРіРѕ СЃСЂРѕРєР ° РґРμР№СЃС, РІРёСЏ. РўР ° РєРєРμ РјРѕР¶РμС, РїСЂРѕРёР · РѕР№С, Рё РїСЂРё РєРѕРјРїСЂРѕРјРμС, Р ° С † РёРё Р · Р ° РєСЂС <С, РѕРіРѕ РєР ° СЂСЂР ° РїРѕР »РѕРІР ° С, РμР» СЏ. RRDZS "RdzSЂRjR ° C † RёSЋ RїRdz RdzS, R · S <RІSgj RєRdzRDZRєSЂRμS, RDZRdzRіRdz SGJRμSЂS, RёS" RёRєR ° S, R RjRdzR¶RDZRdz SgjR ° · ° RDZR S, SNJ, RdzS, RїSЂR RІRёRІ ° R · R ° RїSЂRdzSGJ Re РыРСР »СѓС ‡ РёРІ OCSP-PST, R & SGJRdz SGJS, R ° S, SgjSGJRdzRj RґRμR№SGJS, RІRёS, RμR »SNJRDZRdzSGJS, Rё RґR ° RDZRDZRdzRіRdz RєRdzRDZRєSЂRμS, RDZRdzRіRdz SKJRєR · RμRjRїR» SDZHSЂR ° RED »RE R · R ° RїSЂRdzSGJRёRІ RdzS, RJR | SGJRїRёSGJRdzRє RdzS, RdzR · ° RІR RDZRDZS <w ... SGJRμSЂS, RёS „RёRєR S, RdzRІ ° R · R ° RІSGJRμ RІSЂRμRjSDZH RμRіRdz SGJSgjS ‰ RμSGJS, RІRdzRІR ° RDZRёSDZH. CRL (lista de revocare a certificatelor) S, R ° RєR¶Rμ RїRdzRґRїRёSGJS <RІR ° RμS, SGJSDZH SgjRґRdzSGJS, RdzRІRμSЂSDZHSЋS ‰ RёRj S † RμRDZS, SЂRdzRj re SGJRDZRdzRІR RїRdz ° C † ‡ RμRїRdzS RєRμ RJS <RґRdzR »R¶RDZS <RїSЂRёR№S, Rё re RnjRёRDZRєRdzRjSGJRІSDZHR · re, C ‡ ± S, RdzR S <SgjR ± RμRґRёS, SNJSGJSDZH PI RїRdzRґR »RёRDZRDZRdzSGJS, Rё RїRdzR» ‡ RμRDZRDZS SGS <w ... RґR ° RDZRDZS <w ....

РЎР »СѓР¶Р ± Р ° С € С, Р ° РјРїРѕРІ РІСЂРμРјРμРЅРё

Р'РμСЂРЅРμРјСЃСЏ Рє РїСЂРѕР ± Р »РμРјРμ С, РѕРІРѕ, РєР ° РѕРїСЂРμРґРμР» РёС, СЊРІРμРμСЏ РїРѕРμРёРёСЃР ° РЅРёСЏ РґРѕРєСѓРјРμРЅС, Рѕ. R • SGJR »CRR re RїSЂRdzRІRμSЂSDZHSЋS, RїRdzSGJR» Rμ RёSGJS, RμS ‡ RμRDZRёSDZH SGJSЂRdzRєR ° RґRμR№SGJS, RІRёSDZH SGJRμSЂS, RёS „RёRєR S, R ° °, ± S, RDZ RDZRμRdzR S ... RdzRґRёRjRdz SgjSGJS, R ° RDZRdzRІRёS, SNJ RjRdzRjRμRDZS , РіРѕРґРїРёСЃР ° РЅРёСЏ. RўRμS ... RDZRёS ‡ RμSGJRєRё RІRdzR · RjRdzR¶RDZRdz SgjRєR ° R · R ° S, SNJ RμRіRdz PI SGJS, SЂSgjRєS, SgjSЂRμ SGJR ° RjRdzR№ RїRdzRґRїRёSGJRё, RDZRdz RґRdzRІRμSЂSDZHS, SNJ SKJS, RdzRjSgj R · RDZR ° C ‡ RμRDZRёSЋ RJS <RDZRμ RjRdzR ¶RμRj, S, R ° RED re re RdzRDZRdz ° C „RdzSЂRjRёSЂSgjRμS, SGJSDZH RDZR ° SGJS, RdzSЂRdzRDZRμ RїRdzRґRїRёSGJR ° RDZS, R °. RkjR RїSЂRёRjRμSЂ ° P ± RμSЂRμS, SGJSDZH RED · ° RDZR SGJS, SЂRdzRμRє RєRdzRjRїSNJSЋS, RμSЂR ° RїRdzR »· SNJR RdzRІR ° S, RμR» SJ. Ў Р Р Р С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С Р Р Р Р »» »» »» »» »» »» »» »» »» »

RЁS, R ° RjRїRdzRj RІSЂRμRjRμRDZRё RDZR ° R · S <RІR ° SЋS, RїRdzRґRїRёSGJR ° RDZRDZS <R№ RdzS, RІRμS, TSA SG S „RёRєSGJR ° C † RёRμR№ RjRdzRjRμRDZS, R °, PI RєRdzS, RdzSЂRdzRj SGJSgjS ‰ RμSGJS, RІRdzRІR ° Р »Р ° С € С, Р ° РјРμРμРјР ° СЏ РёРЅС" РѕСЂРјР ° С † РёСЏ. Р "Р ° РЅРЅС <Рμ, Р ° СЃС, СЂРѕРіРѕ РіРѕРІРѕСЂСЏ РёС ... С ... СЂС € РѕС, РїСЂР ° РІР» СЏСЉС, РђР · Р ° РїСЂРѕСЃРѕРј РїРѕ РїСЂРѕС, РѕРєРѕР » TSP (Protocolul cu timbru temporal) . RЎR »SgjR¶R ± R ° S € S, R ° C RjRїRdzRІ“ RdzSЂRjRёSЂSgjRμS, RdzS, RІRμS ,, PI PI RєRdzS, RdzSЂRdzRj RdzRїSЂRμRґRμR »RμRDZRDZRdzRj S "RdzSЂRjR ° C S, Rμ" RёRєSGJRёSЂSgjRμS, SGJSDZH S, RdzS ‡ RDZRdzRμ RІSЂRμRjSDZH С μ μ μ μ μ μ Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р С С С С...........................

РЎРѕСЃР »РμС, РѕСЂРѕРёСЂРѕРІР ° РЅРёСЏ РіРѕРґРіРёСЃРё, С ‡ С, РѕР ± С <Р · Р ° С" РёРєСЃРёСЂРѕРІРѕР ° С, СЊРјРѕРμРμРЅС, РμРμ СЃРѕР · РґР ° РЅРёСЏ, РїРЅР ° РІР ° РёРІР ° РμС, СЃСЏ СЂС, Р ° РјРї РІСЂРμРјРμРЅРё. R • SGJR »Re PI ± R SgjRґSgjS ‰ RμRj SGJRμSЂS, RёS“ RёRєR ° C RїRdzRґRїRёSGJR ° ° RDZS, R RёSGJS, RμS RμS ‡, RED »RE R · R ° RєSЂS <S, S <R№ RED» ‡ SЋS R ± SgjRґRμS, SGJRєRdzRjRїSЂRdzRjRμS, RёSЂRdzRІR ° PS, RґRdzRєSgjRjRμRDZS, RDZRμ RїRdzS, RμSЂSDZHRμS, SЋSЂRёRґRёS RμSGJRєSgjSЋ ‡ · R ‡ RDZR RёRjRdzSGJS, SNJ ° C (RїSЂRё SgjSGJR »RdzRІRёRё C ‡ S, RDZ SgjRєR PI · R ° R ° RDZRDZRdzRμ RІSЂRμRjSDZH SGJRμSЂS , РёС "РёРєР ° С, РіРѕРґРїРёСЃР ° РЅС, Р ° Р ± С <Р» РґРμР№СЃС, РІРёС, РμР »РμРЅ).

РђРґРѕСЂС, Р ° С, РѕС ‡ РЅРѕ Р ° С ° С, Р ° РјРїР °?

RdzhSЂRdzSGJS, R ° SJ RїSЂRdzS € S, R RjRїRdzRІRєR ° ° ° RїRdzRґRїRёSGJRё SGJSЂR R · SG RїRdzSGJR »Rμ RμRμ S“ RdzSЂRjRёSЂRdzRІR ° RDZRёSDZH - RDZRμRdzR ± S ... RdzRґRёRjRdzRμ, RDZRdz RDZRμRґRdzSGJS, R ° S, RdzS ‡ RDZRdzRμ SgjSGJR »RdzRІRёRμ C RdzRіRdz C ± ‡ S, RdzR C <RґRdzRєR · R ° R ° S, SNJ RμRμ RґRμR№SGJS, RІRёS, RμR »SNJRDZRdzSGJS, SNJ C ‡ · RμSЂRμR RґR» RёS, RμR »SNJRDZRdzRμ RІSЂRμRjSDZH. RdzhSЂRё RїSЂRdzRІRμSЂRєRμ RDZSgjR¶RDZRdz SgjRґRμS ± R, ± SgjR RμRґRёS, SNJSGJSDZH C ‡ S, RDZ PI P P · ° C "RёRєSGJRёSЂRdzRІR ° RDZRDZS <R№ RjRdzRjRμRDZS, RїRdzRґRїRёSGJR ° RDZRёSDZH SGJRμSЂS, RёS" RёRєR ° C ± C P < Р »РЅРμ РѕС, РѕР · РІР ° РЅ. R "R" SJ SKJS, RdzRіRdz RїRdzS, SЂRμR ± SgjRμS, SGJSDZH RїRdzR »‡ CGC RёS, SNJ SGJRїRёSGJRєRё RdzS, R · S <RІRdzRІ. RkjRdz S ‡ S, RDZ RґRμR »R ° S, SNJ, RμSGJR» Re SgjRґRdzSGJS, RdzRІRμSЂSDZHSЋS ‰ RёR№ S † RμRDZS, SЂ RєRdz RІSЂRμRjRμRDZRё RїSЂRdzRІRμSЂRєRё SЂR ° CGC „RdzSЂRjRёSЂRdzRІR ° R» SGJSDZH re RїRdzR »SGS ‡ RёS, SNJ CRL СѓРμРμ РЅРμРІРѕР · можно? Rђ RμSGJR »Re SGJRμSЂS, RёS“ RёRєR ° C SGJR »SgjR¶R ± S <S € S, R ° RjRїRdzRІ RІSЂRμRjRμRDZRё SgjR¶Rμ RёSGJS, RμRє?

RkjR ° SKJS, Rё re RґSЂSgjRіRёRμ RІRdzRїSЂRdzSGJS <RdzS SJ, RІRμS SG RІRdz RІS, RdzSЂRdzR№ ‡ ‡ R ° C SGJS, Rё SGJS, R ° S, SNJRё, RіRґRμ SЂR · R ° R ° ± RμSЂSgj RDZR SGJRdzSGJS, R ° RІR »SDZHSЋS ‰ RёRμ SCF» RμRєS, SЂRdzRDZRDZSgjSЋ RїRdzRґRїRёSGJSNJ re SЂR ° R · R »res ‡ RDZS <Rμ RμRμ S“ RdzSЂRjR ° S, S <.

RЎRj. С.Р ° РєР¶Рμ · · · Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (Pdf)

РСЃС, РѕС ‡ РЅРёРє: Synerdocs

С € С, Р ° РјРїРѕРІ РІСЂРμРјРμРЅРё?
РђРґРѕСЂС, Р ° С, РѕС ‡ РЅРѕ Р ° С ° С, Р ° РјРїР °?
Rђ RμSGJR »Re SGJRμSЂS, RёS“ RёRєR ° C SGJR »SgjR¶R ± S <S € S, R ° RjRїRdzRІ RІSЂRμRjRμRDZRё SgjR¶Rμ RёSGJS, RμRє?